Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

1 syyskuun, 2023
  • Perusterveystarkastus: 350 euroa
  • Kattava terveystarkastus: alkaen 800 euroa, kysy tarjous (räätälöidään työtehtävän tarpeesta)
  • Työkyvyn arviointi: 250 euroa / tunti

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:

Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä.